Dobre i złe adresy. Szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII-XXI w.

E-książki

http://modrzew.pl/

Informacje

Fragment:"Polska zabudowa mieszkaniowa już w średniowieczu była zdecydowanie bardziej prymitywna niż zachodnioeuropejska. Jak pisze Hanna Zaremska, średniowieczne i późnośredniowieczne budownictwo mieszkalne było zwykle drewniane, chociaż rozwijało się też budownictwo ceglane,... Jak du#380;o wiesz http://modrzew.pl/ o polskim filmie?Zapraszamy do #347;wiata polskiego filmu, znanych aktor#243;w oraz ich niezapomnianych filmowych kreacji. W tej quizowej, towarzyskiej grze znajdziecie 1800 pyta#324; dotycz#261;cych polskiego filmu. Pytania podzielone s#261; na sze#347;#263; kategorii: film...