Egzamin na tłumacza przysięgłego Wzory umów Spółki

Do nauki języków

Informacje

Publikacja zawiera 27 wzorów umów związanych z założeniem i działalnością spółek prawa polskiego, sporządzonych w języku polskim oraz ich tłumaczenie na język angielski.Książka przeznaczona jest dla kandydatów na tłumacza przysięgłego oraz wszystkich, którzy chcą nabrać... Podporządkowanie. Posłuszeństwo. Służba.Flora 717 to twarda sztuka. Wywodząca się z rodu sprzątaczek, najniższej warstwy totalitarnej społeczności ula, dla Kroacute;lowej gotowa jest na każde poświęcenie. Wychodzi cało z wewnętrznych pogromoacute;w, czystek religijnych i...