Filmowy portret problemów społecznych w czarnej serii 1956-1958

Kultura i sztuka

Informacje

Autorka potraktowała filmy dokumentalne powstałe w okresie popaździernikowej odwilży jako źródło historyczne do nakreślenia obrazu społecznych problemów i patologii lat 1956-1958. Częściej zdarza się, że twórca filmowego lub radiowego dokumentu korzysta z wiedzy historyka. W tym... Spis treści:Oryginalne prace I przyczynkiKomunikaty naukoweMateriały do dziejów geofizykiListy do redakcjiWspomnienia pośmiertneKronikaRecenzje