Finanse sektora publicznego, wydanie sierpień 2015 r.

E-książki

Informacje

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:Aktualności1.RIO rozwiewa wątpliwości dotyczące wolnych środków przyjmowanych w depozyt 2.Ojciec na równych prawach z matką 3.Instytucji potrącania nie można stosować do dotacji oświatowych 4.Usuwanie azbestu nie jest czynnością umożliwiającą...