Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej

E-książki

Informacje

Pisząc, w miarę chronologicznie, szkice o literaturze Łotwy, o jej dziełach i losach, prezentując najciekawszych i najistotniejszych protagonistów, napotykamy trudności warsztatowe szczególnego rodzaju. Z uwagi na specyfikę dwujęzyczności tej literatury musimy prowadzić... The most engaging experience in teaching exams to teens.Fast-paced, cool and engaging - Gold Experience will motivate your teenage students with its varied, age-appropriate topics and activities. Contexts such as the internet, social media, television and magazines are relevant to teenagers' lives...