Informator o egzaminie maturalnym od 2015 roku Geografia

Szkoły ponadgimnazjalne

Informacje

Najbardziej aktualne informacje dotyczące egzaminu maturalnego od 2015 roku. Powojenne wydanie Legionu żydowskiego Adama Mickiewicza Romana Brandstaettera w formie reprintu ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi nie tylko losy tego niespełnionego zamierzenia zbrojnego po utracie niepodległości i suwerenności I Rzeczypospolitej, ale również zasygnalizować pewne...