Język polski 2 GIM Bliżej słowa podręcznik

Podręczniki

cena epdm

Informacje

Nowe, poprawione wydanie podręcznika 'Bliżej słowa' dla klasy 2 gimnazjum.Podręcznik:#8226; łączy treści z zakresu kształcenia literackiego, językowego i kulturowego,#8226; prezentuje teksty literackie w układzie tematycznym i chronologicznym,#8226; zawiera bogatą obudowę metodyczną:-... nbsp;"Gazeta Wyborcza" jest cena epdm największą opiniotwoacute;rczą gazetą w Polsce. Powstała w 1989 roku jako platforma pierwszych demokratycznych wyboroacute;w do parlamentu. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 150 tys. egzemplarzy i liczył 8 stron. Dziś "Gazeta" jest najchętniej...