Kultura Cywilizacja Barbarzyństwo

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Taxi Wejherowo

Stefan Symotiuk (ur. 1943) - emerytowany profesor dr hab. UMCS, autor książek: \"Pojmowanie krytyki i krytycyzmu w polskich sporach filozoficznych XX wieku\" (Lublin 1987), \"Filozofia i Genius Loci\" (Warszawa 1997), \"Stany ducha\" (Kraków 2011). Niniejszy zbiór esejów przedstawia zarys... Taxi Wejherowo Krzysztof Siwczyk należy do autorów, którzy w przestrzeni kolejnych książek starają się penetrować coraz to nowe poetyckie idiomy. Zmieniająca się poetyka jego wierszy wskazuje mi.in na inspiracje tradycją awangardową i neoawangardową, na kwestie kryzysu języka i próby jego...

Cena: 24,84
Dostępność: dostępny od ręki