Małe tablice. Biologia 2012

Podręczniki

Informacje

Książka jest zbiorem najważniejszych faktów i zestawień z zakresu biologii, przydatnym dla uczniów gimnazjów i liceów. Seria Małe tablice to: - kompendium niezbędne dla każdego ucznia - syntetyczne przedstawienie zagadnień - porównania, zestawienia, diagramy - przejrzysty... Podręcznik postępowanie administracyjne obejmuje najistotniejsze zagadnienia z zakresu procedur administracyjnych uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego (postępowania jurysdykcyjnego ogólnego, w sprawie wydawania zaświadczeń, rozpatrywania skarg i wniosków) oraz...

Cena: 8,51
Dostępność: dostępny do tygodnia