Torques królowy Boudiki

zPozostale

Informacje

pośrednictwo pracy ukraina

Nanbsp;oddanienbsp;i ochronę Wnbsp;60nbsp;rnbsp;n.e.nbsp;Boudikanbsp;walczyłanbsp;przeciwkonbsp;rzymskimnbsp;najeźdźcom,nbsp;ktoacute;rzynbsp;dążylinbsp;donbsp;zniewolenianbsp;jej plemienianbsp; zwanegonbsp; Iceni.nbsp; Znbsp; tegonbsp; względunbsp; zasłynęłanbsp; jakonbsp;... Antologia najważniejszych tekstów antropologicznych została pomyślana jako uzupełnienie podręcznika Ewy pośrednictwo pracy ukraina Nowickiej Świat człowieka - świat kultury. Podzielona na 9 tematycznych bloków, obejmujących w sumie 40 tekstów źródłowych, przedstawia najważniejsze nurty antropologicznego...

Cena: 42,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia