Władza lokalna a państwo społeczeństwo i rynek

Polityka

Informacje

Publikacja jest kontynuacją badań na temat współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej, prowadzonych w ramach projektu "Władza lokalna między państwem, społeczeństwem i rynkiem. Współpraca i konkurencja". Główny nurt podjętych rozważań koncentruje się tym razem na... Oto dwadzieścia biblijnych opowieści dla młodszych dzieci: dziewięć ze Starego Testamentu i jedenaście z Nowego Testamentu. Każda historia została opowiedziana w sposób prosty, zrozumiały i interesujący, za pomocą języka dostosowanego do wrażliwości i poziomu rozwoju poznawczego...