Znaczenie kliniczne palenia tytoniu w udarze mózgu

Medycyna

Informacje

nadruki na torbach

Palenie tytoniu jest uznanym czynnikiem ryzyka udaru mózgu, ponad dwukrotnie zwiększającym szansę na wystąpienie tej choroby, jak również ryzyko zgonu oraz ponownego udaru w ciągu kilku lat od pierwszego incydentu. Opracowanie przygotowane przez Halinę nadruki na torbach Sienkiewicz-Jarosz zawiera... Misją Wydziału Zarządzania jest kształcenie, formowanie i rozwój absolwentów wyróżniających się kreatywnością, wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, na kanwie nowoczesnej wiedzy oraz prowadzonych na wydziale badań naukowych. Niniejsza monografia zawiera teksty, których...

Cena: 27,90
Dostępność: dostępny od ręki